Prawie dwie trzecie Polaków zauważa pogorszenie jakości życia. Obawiamy się też o swoje finanse - Windykacja.pl

Prawie dwie trzecie Polaków zauważa pogorszenie jakości życia. Obawiamy się też o swoje finanse


Ostatnia zmiana: 2022-07-11 15:23:37

Gospodarstwa domowe obawiają się, że wojna w Ukrainie pogorszy ich sytuację finansową. Co więcej, aż 64% gospodarstw domowych zauważa gorszą jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku.

 

W II kwartale 2022 r. w badaniu ZPF i IRG SGH na temat sytuacji na rynku consumer finance zadano respondentom pytanie, czy obawiają się wpływu wojny w Ukrainie na ich kondycję finansową. Aż 84,6% respondentów stwierdziło, że wojna w Ukrainie może pogorszyć ich sytuację finansową. Z tego około 32,8% zadeklarowało, że bardzo się tego obawiają, gdyż może to poważnie pogorszyć ich sytuację finansową.

Poziom wyrażanych obaw jest zbliżony do poziomu obawa zgłaszanych wcześniej przez respondentów, wywołanych pandemią COVID-19 (84,6% vs 83,6%). Obecnie przeważają skrajni pesymiści (ok. 33% vs ok. 30%). Jedynie 9% respondentów stwierdziło: „nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów”, a 6,4% nie potrafiło wyrazić opinii wybierając wariant: „nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków wojny dla naszych finansów”.

– Obawy przed skutkami wojny nałożyły się na pesymizm wynikający z bardzo dużej inflacji. Nastroje gospodarstw domowych mocno tąpnęły już w poprzednim badaniu, które było realizowane na początku roku, jeszcze przed agresją Rosji. Oceny kondycji finansowej nie spadły więc w porównaniu do poprzedniego badania, mocno zmniejszyły się jednak oceny co do ogólnej sytuacji gospodarczej. Ale gospodarka jest jeszcze rozpędzona i napompowana nominalnie inflacją. Stąd niskie są obawy przed bezrobociem. Inflacja w percepcji gospodarstw domowych jest obecnie bardzo dużym zagrożeniem – ocenia dr Sławomir Dudek IRG SGH.

W bieżącej edycji badania poddano diagnozie odczucia gospodarstw domowych co do jakości życia i czynników je warunkujących, zadając pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku?”. Aż 64% gospodarstw domowych uważa, że jest gorzej. Ok. 24% respondentów stwierdziło brak zmian, a jedynie 12% uważa, że jest lepiej.

Za czynnik, który ma największy wpływ na ogólną ocenę jakości życia, respondenci uznali „wzrost inflacji” – 78,2%. Drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na jakość życia była wojna w Ukrainie (55,4%). Co czwarty respondent uważa, że konflikt polityczny pogarsza jego jakość życia (ok. 26%). Zniesienie obostrzeń nałożonych wskutek pandemii COVID-19 wskazało jedynie 11% respondentów.
 

Źródło: ZPF

http://www.windykacja.pl/raporty,prawie-dwie-trzecie-polakow-zauwaza-pogorszenie-jakosci-zycia-obawiamy-sie-tez-o-swoje-fin.html