Najnowsze wiadomości

Spowolnienie upadłości w Polsce - we wrześniu ogłoszono upadłość 47 przedsiębiorstw

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw. We wrześniu 2015 roku...

Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zalaniem

W budynkach wielokondygnacyjnych przypadki zalania mieszkania położonego na niższej kondygnacji przez ciecz pochodzącą z mieszkania położonego wyżej są jednymi z najczęściej...

Spadkobiercy mogą spać spokojniej

Odziedziczenie spadku może być początkiem serii problemów, wynikających z przejęcia wraz z majątkiem także długów zmarłego. Wchodząca w życie 18 października 2015 roku, długo...

Wyższe odsetki za spóźnioną zapłatę

Sejm podwyższył do 9,5% wysokość odsetek za opóźnienie zapłaty w transakcjach handlowych między firmami, a także wprowadził przepis zakazujący manipulowania datą otrzymania faktury lub...

Co czwarty rodzic pożycza, by wysłać dziecko do szkoły

Dla 40% rodziców wysłanie dzieci do szkoły to duży lub bardzo duży wydatek - wynika z badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Co drugi z...

Błędy skutecznie uniemożliwiające wyegzekwowanie wierzytelności

Brak wystarczającej wiedzy prawniczej, jak również zaniechania lub wręcz rażące niedbalstwo są przyczynami, dla których wierzyciele w zbyt wielu przypadkach tracą realne szanse na...

Najnowsze raporty

Co trzecia firma jest oczerniana przez konkurencję

Ogłaszanie przetargów, choć zwycięzca został już wybrany, żądanie wykonania dodatkowych prac po podpisaniu umowy, ale bez zwiększenia wynagrodzenia, czy oczernianie ze strony konkurencji -...

W lipcu upadło 69 polskich przedsiębiorstw – mniej niż przed rokiem, ale w niektórych branżach ich liczba rośnie

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w lipcu 2015 roku...

MSP ofiarą wzrostu rynku wolniejszego niż jego potencjał

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w czerwcu 2015 roku...

Podatek dochodowy - polskie firmy vs zagraniczne

Przedstawiamy zestawienie płatników podatku dochodowego powstało w oparciu o zasoby bazodanowe międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Zestawiono po 500 spółek polskich i tych...

Firmy z północnego zachodu Polski ufają najmniej

Polscy przedsiębiorcy nie ufają sobie nawzajem. Okazuje się jednak, że jest to zależne nie tylko od doświadczeń, ale także od regionu, w którym pracują. Najbardziej nieufni są...

W Polsce zaczyna upadać coraz więcej małych firm. Przegrywają z koncentracją rynku.

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w maju 2015 roku...

Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody

Jeżeli wyrządzimy innej osobie szkodę, musimy się oczywiście liczyć z tym, że będziemy musieli ją naprawić, zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 415 k.c. (kto z winy swej...

Rękojmia a wady fizyczne produktu - za co odpowiada sprzedawca i producent?

Pojęcie rękojmi obejmuje ustawową, obligatoryjną odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne wobec kupującego. Jednak rękojmia ma również zastosowanie w innych stosunkach...

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód

Podział majątku dorobkowego jest problemem, przed którym staje większość rozwiedzionych. O ile w skład tego majątku nie wchodzą nieruchomości, spory są najczęściej rozwiązywane na...

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy ubezpieczonego w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Polski

Szkody komunikacyjne na osobie i w mieniu, których sprawcami są obcokrajowcy lub Polacy posiadający polisę w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń zawsze powodują u poszkodowanych obawy, że...

Egzekucja komornicza majątku z dotacji unijnej - czy to możliwe?

Z dotacji unijnych korzysta obecnie wielu beneficjentów, a szeroko pojęte dopłaty w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju sektora prywatnego i publicznego. Co jednak w sytuacji, gdy...

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika

Wypłata wynagrodzenia za pracę w pełnej należnej wysokości to podstawowy obowiązek pracodawcy. Jedynym ograniczeniem mogą okazać się zajęcia pensji przez organ egzekucyjny, jednak należy...

Reklama

Szukaj w bazie ofert
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:
Podmiot zlecający:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Szeroki wachlarz oferowanych przez nas usług prawnych oraz indywidualne i profesjonalne podejście do każdej sprawy to podstawowe zasady na których opieramy swoje działania.

Zasięg działania: Polska