Najnowsze wiadomości

KONGRES WINDYKACYJNY VI edycja – sprawdzone rozwiązania w praktyce

Windykacja.pl wraz z BMS Polska zaprasza Państwa do uczestnictwa w już szóstej edycji Kongresu Windykacyjnego. Do wyboru jedna z dwóch sekcji tematycznych: "Systemy motywacyjne finansowe...

Szkolenie windykacyjne - otwarte czy zamknięte?

Zespół dobrze wyszkolonych, kompetentnych Windykatorów potrafi zapewnić firmie: stabilizację, jakość i zysk na lata, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z Klientami.

Ucieczka dłużnika w alimenty

Uprzywilejowanie roszczeń alimentacyjnych wobec innych wierzytelności egzekwowanych powoduje, że wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności wynikające z innych tytułów (czynności...

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

W pojęciu całkowity koszt kredytu mieszczą się wszystkie koszty, z którymi wiąże się umowa o kredyt konsumencki. Składają się na niego odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże oraz...

Europejskie postępowanie nakazowe w zarysie

Europejskie postępowanie nakazowe wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz....

Firmanctwo sposobem na udaremnienie zaspokojenia wierzytelności

Pojęcie firmanctwa pojawia się dosyć rzadko w kontekście windykacji wierzytelności gospodarczych. Jednak przypadki firmanctwa są nie tylko powszechne, ale mają także bardzo istotny...

Najnowsze raporty

Polacy najchętniej biorą kredyt na dom, ale nie radzą sobie z jego spłatą

Eksperci Casus Finanse przeprowadzili analizę kredytów hipotecznych, które znajdują się w obsłudze spółki. Wynika z niej, że najwięcej, bo aż 76% kredytów hipotecznych, zaciągniętych...

Polscy eksporterzy ponoszą straty na Zachodzie

Polscy eksporterzy coraz częściej ponoszą straty nie tylko z tytułu utraconych rynków zbytu w wyniku embarga czy sanitarnych ograniczeń u naszych wschodnich sąsiadów. Chcąc to sobie...

W Polsce powróciła fala upadłości firm produkcyjnych i handlowych

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - we wrześniu oficjalnie...

W Polsce upada coraz więcej firm usługowych

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w sierpniu oficjalnie...

Przedsiębiorcy boją się o swoja przyszłość

Niemal co piąta polska firma nie ma żadnych problemów z odzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów, a kolejne 20% przyznaje, że ich klienci coraz bardziej terminowo regulują swoje...

W lipcu upadło 79 firm, ale koniunktura nie sprzyja postępowaniu naprawczemu – coraz więcej firm jest likwidowanych

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w lipcu oficjalnie...

Stosunek osób trzecich do zobowiązań spółki jawnej

Zgodnie z treścią art. 31 k.s.h. wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna...

Międzynarodowe postepowanie upadłościowe

Międzynarodowym postępowaniem upadłościowym jest takie postępowanie, w którym majątek upadłego znajduje się w różnych krajach (upadłość transgraniczna). W takich przypadkach przepisy...

Jak uniknąć przedawnienia należności?

Gdy negocjacje polubowne z kontrahentem nie przynoszą efektu, warto zabezpieczyć swoje należności, poprzez oddanie sprawy do sądu. Z taką decyzją nie należy jednak zwlekać zbyt długo....

Jurysdykcja krajowa i uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych w prawie polskim

W sprawach o międzynarodowe postępowanie upadłościowe duże znaczenie ma uznanie tych postępowań w prawie polskim. Podobnie jak w innych kwestiach cześć druga prawa upadłościowego i...

Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego

Zagadnienie współpracy zagranicznej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym poza granicami Polski określają przepisy prawa upadłościowego i naprawczego (art. 413 - 417). Niezalenie od...

Odpowiedzialność solidarna i subsydiarna spółki jawnej

W literaturze bardzo dużo miejsca poświęca się przede wszystkim omawianiu zagadnienia odpowiedzialności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiedzialnością deliktową...

Reklama

Szukaj w bazie ofert
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:
Podmiot zlecający:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Polecamy:
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firma windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Wertus Profesjonalna Windykacja prowadzi działalność na rzecz podmiotów gospodarczych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie świadczenia usług windykacji oraz odzyskiwania tzw. opłat półkowych.

Zasięg działania: Polska