Najnowsze wiadomości

Wpływ nieuregulowanych należności na wysokość kosztów uzyskania przychodów

O zmianach w ustawach podatkowych mówiło się sporo, gdy były one wprowadzane w życie. Najczęściej jednak poruszano kwestie związane z koniecznością korekty odliczonej kwoty VAT od...

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które udzielane jest osobom fizycznym przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

KONGRES WINDYKACYJNY VI edycja – sprawdzone rozwiązania w praktyce

Windykacja.pl wraz z BMS Polska zaprasza Państwa do uczestnictwa w już szóstej edycji Kongresu Windykacyjnego. Do wyboru jedna z dwóch sekcji tematycznych: "Systemy motywacyjne finansowe...

Szkolenie windykacyjne - otwarte czy zamknięte?

Zespół dobrze wyszkolonych, kompetentnych Windykatorów potrafi zapewnić firmie: stabilizację, jakość i zysk na lata, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z Klientami.

Ucieczka dłużnika w alimenty

Uprzywilejowanie roszczeń alimentacyjnych wobec innych wierzytelności egzekwowanych powoduje, że wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności wynikające z innych tytułów (czynności...

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

W pojęciu całkowity koszt kredytu mieszczą się wszystkie koszty, z którymi wiąże się umowa o kredyt konsumencki. Składają się na niego odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże oraz...

Najnowsze raporty

Polacy najchętniej biorą kredyt na dom, ale nie radzą sobie z jego spłatą

Eksperci Casus Finanse przeprowadzili analizę kredytów hipotecznych, które znajdują się w obsłudze spółki. Wynika z niej, że najwięcej, bo aż 76% kredytów hipotecznych, zaciągniętych...

Polscy eksporterzy ponoszą straty na Zachodzie

Polscy eksporterzy coraz częściej ponoszą straty nie tylko z tytułu utraconych rynków zbytu w wyniku embarga czy sanitarnych ograniczeń u naszych wschodnich sąsiadów. Chcąc to sobie...

W Polsce powróciła fala upadłości firm produkcyjnych i handlowych

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - we wrześniu oficjalnie...

W Polsce upada coraz więcej firm usługowych

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w sierpniu oficjalnie...

Przedsiębiorcy boją się o swoja przyszłość

Niemal co piąta polska firma nie ma żadnych problemów z odzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów, a kolejne 20% przyznaje, że ich klienci coraz bardziej terminowo regulują swoje...

W lipcu upadło 79 firm, ale koniunktura nie sprzyja postępowaniu naprawczemu – coraz więcej firm jest likwidowanych

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w lipcu oficjalnie...

Kredyt konsolidacyjny zrewolucjonizował rynek

Jeszcze kilka lat temu nikt nie znał pojęcia kredytu konsolidacyjnego i nikt nie wiedział o możliwości konsolidowania długu. Dzisiaj ten instrument to najczęściej stosowana forma...

Stosunek osób trzecich do zobowiązań spółki jawnej

Zgodnie z treścią art. 31 k.s.h. wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna...

Międzynarodowe postepowanie upadłościowe

Międzynarodowym postępowaniem upadłościowym jest takie postępowanie, w którym majątek upadłego znajduje się w różnych krajach (upadłość transgraniczna). W takich przypadkach przepisy...

Jak uniknąć przedawnienia należności?

Gdy negocjacje polubowne z kontrahentem nie przynoszą efektu, warto zabezpieczyć swoje należności, poprzez oddanie sprawy do sądu. Z taką decyzją nie należy jednak zwlekać zbyt długo....

Jurysdykcja krajowa i uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych w prawie polskim

W sprawach o międzynarodowe postępowanie upadłościowe duże znaczenie ma uznanie tych postępowań w prawie polskim. Podobnie jak w innych kwestiach cześć druga prawa upadłościowego i...

Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego

Zagadnienie współpracy zagranicznej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym poza granicami Polski określają przepisy prawa upadłościowego i naprawczego (art. 413 - 417). Niezalenie od...

Reklama

Szukaj w bazie ofert
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:
Podmiot zlecający:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Polecamy:
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firma windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
- windykacje, - doradztwo prawne, - obsługa prawna, - dotacje unijne,

Zasięg działania: Europa