Najnowsze wiadomości

Optymalizacja ZUS z wykorzystaniem konstrukcji spółki z o.o.

Obciążenia, zwłaszcza drobnych przedsiębiorców, comiesięcznymi składkami na ubezpieczenia społeczne, rentowe, zdrowotne i pozostałe, przekraczającymi od dawna kwotę 1000 zł nie...

Portret polskiego dłużnika

15 miliardów 544 miliony 893 tysięcy 793 złotych i 18 groszy to nie wpływy jakie wygenerują bramki na polskich autostradach, ale kwota zadłużenia, na jaką zostali dopisani do bazy danych...

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa osoby fizycznej

W praktyce obrotu gospodarczego najczęściej spotykane przypadki zbycia przedsiębiorstw dotyczą podmiotów prawa handlowego - spółek kapitałowych. Tymczasem zbycie przedsiębiorstwa możliwe...

Wpływ nieuregulowanych należności na wysokość kosztów uzyskania przychodów

O zmianach w ustawach podatkowych mówiło się sporo, gdy były one wprowadzane w życie. Najczęściej jednak poruszano kwestie związane z koniecznością korekty odliczonej kwoty VAT od...

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które udzielane jest osobom fizycznym przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

KONGRES WINDYKACYJNY VI edycja – sprawdzone rozwiązania w praktyce

Windykacja.pl wraz z BMS Polska zaprasza Państwa do uczestnictwa w już szóstej edycji Kongresu Windykacyjnego. Do wyboru jedna z dwóch sekcji tematycznych: "Systemy motywacyjne finansowe...

Najnowsze raporty

Leasingobiorcy nie spłacają rat w terminie

Grupa Casus Finanse, specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, od samego początku swojej działalności współpracuje z leasingodawcami. Obecnie obsługuje blisko 70% firm z rynku...

Raport specjalny o sytuacji gospodarczej w Rosji

Eksperci Euler Hermes przygotowali analizę sytuacji ekonomicznej w Rosji i jej wpływu na europejskie gospodarki. Ekonomiści skorygowali w dół prognozy wobec wzrostu gospodarczego w Rosji do...

Raport na temat rynku Agencji Kredytowych w Polsce

Górnośląskie Towarzystwo Finansowe przeprowadziło szeroko zakrojone badanie wśród zrzeszonych w całym kraju Agencji Kredytowych. Z ankiety wynika, że blisko połowa osób decydująca się...

InfoDług - ponad 90 proc. Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie

Aż 93,8 proc. Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie - wynika z 29. edycji Raportu InfoDług. Nie zmienia to faktu, że łączna kwota zadłużenia Polaków na koniec września 2014 r....

KRD - zatory płatnicze wyjątkowo małe

W III kwartale co 4 polska firma nie miała żadnych problemów z otrzymaniem terminowej zapłaty za sprzedane towary bądź usługi. Tak dobrze w gospodarce nie było od początku 2009 roku.

W Polsce bankrutuje coraz więcej firm zaopatrujących sektor budowlany

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, zbadała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w październiku oficjalnie...

Weksel gwarancyjny a kwestia przedawnienia

Weksel znajdujący się w posiadaniu wierzyciela jest instrumentem chętnie wykorzystywanym w sytuacji, gdy zachodzi konieczność dochodzenia przed sądem zapłaty należności od dłużnika....

Spłata zadłużenia z pominięciem komornika a wysokość opłaty egzekucyjnej

Komornik za podejmowane wobec dłużnika czynności egzekucyjne pobiera opłaty, których wysokość określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (k.s.e.)...

Kredyt konsolidacyjny zrewolucjonizował rynek

Jeszcze kilka lat temu nikt nie znał pojęcia kredytu konsolidacyjnego i nikt nie wiedział o możliwości konsolidowania długu. Dzisiaj ten instrument to najczęściej stosowana forma...

Stosunek osób trzecich do zobowiązań spółki jawnej

Zgodnie z treścią art. 31 k.s.h. wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna...

Międzynarodowe postepowanie upadłościowe

Międzynarodowym postępowaniem upadłościowym jest takie postępowanie, w którym majątek upadłego znajduje się w różnych krajach (upadłość transgraniczna). W takich przypadkach przepisy...

Jak uniknąć przedawnienia należności?

Gdy negocjacje polubowne z kontrahentem nie przynoszą efektu, warto zabezpieczyć swoje należności, poprzez oddanie sprawy do sądu. Z taką decyzją nie należy jednak zwlekać zbyt długo....

Reklama

Szukaj w bazie ofert
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:
Podmiot zlecający:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Polecamy:
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firma windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Solarden-windykacja. Szybka i skuteczna windykacja długów prowadzona na terenie całego kraju. Dla większości spraw nie pobieramy opłat od wierzyciela. Sprawy prowadzimy samodzielnie - aż do odzyskania

Zasięg działania: Polska