Najnowsze wiadomości

Wyrok wstępny

Nie każdy, kto występuje na drogę sądową z roszczeniem o zapłatę jest przekonany, że jego żądanie jest uzasadnione tak co do zasady jak i wysokości. A w wielu przypadkach wszczęcie i...

Umowa najmu nie może zawierać postanowień sprzecznych z ustawą o ochronie praw lokatorów

Powstanie niniejszego artykułu zainspirowane zostało przypadkiem klienta - najemcy mieszkania, który zmuszony był skorzystać z pomocy prawnej w sporze z wynajmującym...

Polskie firmy płacą rekordowo szybko

Polscy przedsiębiorcy mają powody do zadowolenia po zakończeniu III kwartału. Nie tylko znacznie szybciej otrzymywali pieniądze od swoich kontrahentów, ale także lepiej oceniają swoją...

Zadłużenie przemysłu gwałtownie rośnie

Zadłużenie branży przemysłowej notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynosi już blisko 957 mln zł. W ciągu trzech lat wzrosło o blisko 50%. Niewiele mniej jednak przemysł ma do odzyskania...

Spowolnienie upadłości w Polsce - we wrześniu ogłoszono upadłość 47 przedsiębiorstw

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw. We wrześniu 2015 roku...

Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zalaniem

W budynkach wielokondygnacyjnych przypadki zalania mieszkania położonego na niższej kondygnacji przez ciecz pochodzącą z mieszkania położonego wyżej są jednymi z najczęściej...

Najnowsze raporty

Prognoza ekonomiczna na okres 2015-16: zwrot w zakresie liczby upadłości

Euler Hermes prognozuje, że niestabilność rynków rozwijających się będzie prawdopodobnie powodem zakończenia okresu spadku liczby upadłości firm na świecie przez sześć kolejnych lat z...

W październiku upadło 55 polskich przedsiębiorstw – poprawa nastąpiła we wszystkich obszarach gospodarki, ale szczególnie wśród firm produkcyjnych

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w październiku 2015...

Co trzecia firma jest oczerniana przez konkurencję

Ogłaszanie przetargów, choć zwycięzca został już wybrany, żądanie wykonania dodatkowych prac po podpisaniu umowy, ale bez zwiększenia wynagrodzenia, czy oczernianie ze strony konkurencji -...

W lipcu upadło 69 polskich przedsiębiorstw – mniej niż przed rokiem, ale w niektórych branżach ich liczba rośnie

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w lipcu 2015 roku...

MSP ofiarą wzrostu rynku wolniejszego niż jego potencjał

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w czerwcu 2015 roku...

Podatek dochodowy - polskie firmy vs zagraniczne

Przedstawiamy zestawienie płatników podatku dochodowego powstało w oparciu o zasoby bazodanowe międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Zestawiono po 500 spółek polskich i tych...

Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wyrażonych w walucie obcej

Rozliczenia w walucie obcej pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego są zjawiskiem na tyle powszechnym, że warto podjąć problematykę dochodzenia roszczeń wyrażonych w walucie obcej przed...

Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody

Jeżeli wyrządzimy innej osobie szkodę, musimy się oczywiście liczyć z tym, że będziemy musieli ją naprawić, zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 415 k.c. (kto z winy swej...

Rękojmia a wady fizyczne produktu - za co odpowiada sprzedawca i producent?

Pojęcie rękojmi obejmuje ustawową, obligatoryjną odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne wobec kupującego. Jednak rękojmia ma również zastosowanie w innych stosunkach...

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa przez rozwód

Podział majątku dorobkowego jest problemem, przed którym staje większość rozwiedzionych. O ile w skład tego majątku nie wchodzą nieruchomości, spory są najczęściej rozwiązywane na...

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy ubezpieczonego w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Polski

Szkody komunikacyjne na osobie i w mieniu, których sprawcami są obcokrajowcy lub Polacy posiadający polisę w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń zawsze powodują u poszkodowanych obawy, że...

Egzekucja komornicza majątku z dotacji unijnej - czy to możliwe?

Z dotacji unijnych korzysta obecnie wielu beneficjentów, a szeroko pojęte dopłaty w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju sektora prywatnego i publicznego. Co jednak w sytuacji, gdy...

Reklama

Szukaj w bazie ofert
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:
Podmiot zlecający:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Oferujemy szereg profesjonalnych usług rozwiązujących problemy w biznesie. Pomagamy uporać się z uciążliwymi dłużnikami. Skupujemy wierzytelności za gotówkę poprawiając płynność finansową.

Zasięg działania: Polska