Najnowsze wiadomości

Testament ujawniony po latach

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przed notariuszem mogą zostać uchylone nawet po wielu latach. Nie należą bowiem do...

Zwrot kosztów windykacji w świetle najnowszych orzeczeń sądów

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadziła mechanizmy umożliwiające dochodzenie od dłużników - przedsiębiorców zwrotu kosztów windykacji...

Klient z zagranicy płaci lepiej niż krajowy

Polscy eksporterzy bardzo rzadko narzekają na problemy z wyegzekwowaniem należności od zagranicznych kontrahentów, w przeciwieństwie do firm sprzedających towary i usługi w Polsce....

Komornicy na etaty?

Większość społeczeństwa zdążyła już chyba w ostatnich miesiącach przywyknąć do wyjątkowo ekspresowego tempa zmian legislacyjnych. Jednym z ostatnich pomysłów wykluwających się w...

Przypadek kradzionego auta w świetle przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne

Ryzyko nabycia kradzionego pojazdu jest co prawda mniejsze niż kilkanaście lat wstecz z uwagi na to, iż większość kradzionych pojazdów jest natychmiast demontowana i sprzedawana na części,...

Stali klienci też nie płacą na czas

Wystarczy, że klient spóźni się 30 dni z zapłatą, aby 57% firm z sektora MSP czuła się zagrożona utratą płynności finansowej. ...

Najnowsze raporty

Euler Hermes: Globalny wzrost napotyka na trudności w 2016; 70% światowej gospodarki pozostaje w osłabieniu

Światowy rozwój gospodarczy osłabnie: w 2016r. z zaledwie +2.5% wzrostem PKB (w 2015: 2.6%), jak twierdzi Euler Hermes. W zaktualizowanej analizie ryzyka dla poszczególnych krajów w 1kw. 2016...

Małe firmy wolą stracić pieniądze niż kontrahenta

Aż 76% mikro, małych i średnich firm nie korzysta z zapisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która pozwala im między innymi na doliczanie dłużnikowi ustawowych...

Polaków życie na kredycie – znamy wyniki najnowszego raportu

Czy Polacy chętnie zaciągają zobowiązania finansowe? Kto najczęściej decyduje się na takie uzupełnienie swojego budżetu domowego? Jakie rodzaje zobowiązań cieszą się największą...

W marcu w Polsce opublikowano informację o upadłości 68 firm dających pracę około 3000 osób

W marcu opublikowano informację o upadłości 68 polskich przedsiębiorstw - było ich o 14% mniej niż przed rokiem (79). W skali kwartału - 173 upadłości wobec 200 w I kw. ub. r.

W lutym opublikowano informacje o upadłości 54 polskich firm

W lutym opublikowano informacje o upadłości 54 polskich przedsiębiorstw - o 10% mniej niż przed rokiem.

W styczniu w Polsce sądy opublikowały informacje o upadłości 48 firm

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw - w styczniu 2016 roku...

Umorzenie postępowania po przekazaniu sprawy z EPU a koszty procesu

Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym odbywa się na podstawie innych przepisów niż przepisy o elektronicznym postępowaniu...

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Nierzadko na spadek składają się wyłącznie długi lub ich wysokość znacznie przekracza wartość aktywów, co powoduje, że przyjmowanie spadku jest ryzykowne nawet w warunkach, gdy...

Pożyczka przed – kłopot po świętach. Uwaga na chwilówki

Na pierwszy rzut oka tzw. „chwilówki” wydają się szybkim i niedrogim sposobem pozyskania środków na wzmożone przedświąteczne wydatki. Jednak analiza przykładowej oferty tego typu...

Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wyrażonych w walucie obcej

Rozliczenia w walucie obcej pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego są zjawiskiem na tyle powszechnym, że warto podjąć problematykę dochodzenia roszczeń wyrażonych w walucie obcej przed...

Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody

Jeżeli wyrządzimy innej osobie szkodę, musimy się oczywiście liczyć z tym, że będziemy musieli ją naprawić, zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 415 k.c. (kto z winy swej...

Rękojmia a wady fizyczne produktu - za co odpowiada sprzedawca i producent?

Pojęcie rękojmi obejmuje ustawową, obligatoryjną odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne wobec kupującego. Jednak rękojmia ma również zastosowanie w innych stosunkach...

Reklama

Szukaj w bazie ofert
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:
Podmiot zlecający:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
JEprogress profesjonalne szkolenia. Podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za proces monitoringu płatności i windykacji należności. Skuteczna windykacja bez pogorszenia relacji z kontrahentem

Zasięg działania: Polska