Polityka prywatności w serwisie Windykacja.pl

Operator - DOMENY.TV MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001090436, NIP 8971849179, REGON 368943222.

Serwis - strony internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

Dane osobowe

Operator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Operator korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Gdy użytkownik udostępnia dane osobowe, Operator wykorzystuje je zwykle w celu przygotowania oferty, realizacji zamówienia oraz w celu utrzymania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszą ofertą oraz naszymi klientami. Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe, aby lepiej zrozumieć potrzeby osób zainteresowanych ofertą i naszych klientów oraz aby móc ulepszać nasze produkty oraz usługi.

Witryny Operatora nie służą zbieraniu danych osobowych za wyjątkiem przypadków, w których odwiedzający sami wyrażają na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub zapisując się do newslettera), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Operator odpowiada na wszelkie uzasadnione prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu posiada możliwość dostępu oraz aktualizacji swoich danych po uprzednim uwierzytelnieniu się.

Operator nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, z następującymi wyjątkami, gdy jest to niezbędne:

  • w celu przygotowania oferty, realizacji zleceń oraz świadczenia usług,
  • w celu osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione,
  • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze,
  • aby zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępniania danych związanych ze świadczonymi przez nas usługami dostępne są w Regulaminie świadczenia usług.

Dane nieosobowe

Podczas przeglądania naszych stron internetowych, Operator może automatycznie zbierać dane nieosobowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres odsyłającej trony witryny internetowej, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, kolejność oglądanych stron). Operator może wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z podmiotami zewnętrznymi, w celu generowania danych statystycznych niepozwalających na identyfikację danej osoby, aby ulepszać działanie oraz zawartość naszych stron.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny Operatora zawierają łącza do innych witryn internetowych. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapoznać się z odpowiednimi politykami tychże stron internetowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego usług oraz usług podmiotów z nim współpracujących. Wiadomości mogą zawierać informacje dotyczące posiadanych przez klienta usług (np. informacje dotyczące płatności, końca abonamentu, wykorzystania usługi) jak również informacje marketingowe dotyczące innych usług (np. promocje, oferty specjalne, nowe usługi w ofercie).

Operator przesyła wiadomości z częstotliwością średnio jednego raza w miesiącu. W wyjątkowych przypadkach (np. konieczność powiadomienia o istotnych zmianach dotyczących świadczonych usług) wiadomości mogą być przesyłane częściej. Każdy odbiorca wiadomości może w dowolnym czasie odwołać uprzednio wyrażoną zgodę na ich otrzymywanie.

Polityka cookies

Operator w swoich serwisach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisów Operatora do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przykładowo w celu rozpoznania urządzenia użytkownika i wyświetlenia strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b) zbierania danych w celu tworzenia statystyk, dotyczących odwiedzających oraz sposobu korzystania przez nich z serwisów Operatora, co pozwala nam na ciągłe ich ulepszanie;
c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu po zalogowaniu, co ułatwia korzystanie z niego dzięki braku konieczności powtarzania logowania się przy każdej wykonywanej czynności.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies, w tym przez nasz Serwis, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Zmiana ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera

Operator Serwisu informuje, że włączona obsługa plików cookies jest niezbędna w celu korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na niniejszych stronach internetowych.

Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Windykacja za odsetki, skup niezapłaconych faktur i not odsetkowych, wywiad gospodarczy, kompleksowa obsługa prawna, monitoring płatności, pieczęć prewencyjna, restrukturyzacja zobowiązań.

Zasięg działania: Polska

Zasięg działania: Europa