Dzięki połączeniu Lindorff i Intrum Justitia utworzono największą europejską firmę zarządzającą wierzytelnościami

W dniu 27 czerwca 2017 r. zakończył się proces połączenia Intrum Justitia oraz Lindorff. Wszystkie oddziały Lock TopCo AS (spółki założycielskiej i właścicielskiej Grupy Lindorff) w całości należą do Intrum Justita AB. Dyrektorem generalnym oraz prezesem połączonych spółek zostanie Mikael Ericson, jak zapowiadaliśmy 9 czerwca 2017 r.

 

12 czerwca 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła połączenie Intrum Justitia oraz Lindorff. Zatwierdzenie jest uzależnione od zbycia operacji Lindorff w Danii, Estonii, Finlandii oraz Szwecji, oraz Intrum Justitia w Norwegii, jak informowaliśmy 18 maja 2017 r. Z połączenia Intrum Justitia oraz Lindorff powstaje największy w Europie dostawca usług zarządzania wierzytelnościami, działający lokalnie na 23 europejskich rynkach. Zespół połączonej firmy będzie liczył około 8.000 pracowników zaangażowanych w promowanie zdrowej gospodarki.

Jest to krok milowy nie tylko dla naszych spółek, ale również dla całego sektora zarządzania wierzytelnościami. Poprzez połączenie sił zarówno klienci lokalni jak i globalni odniosą korzyść z naszej paneuropejskiej działalności, rozszerzonej oferty usług, innowacyjnych rozwiązań oraz compliance na najwyższym poziomie. Jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony wobec fuzji naszych firm i czekam z niecierpliwością na możliwość prowadzenia nowej połączonej spółki - powiedział Mikael Ericson, dyrektor generalny oraz prezes połączonej spółki.

Bardzo się cieszę, że połączenie dwóch silnych spółek zostało zakończone. Intrum Justitia oraz Lindorff wspólnie staną się liderem na rynku. Będą w stanie przynieść znaczącą wartość dla klientów, udziałowców oraz społeczeństwa poprzez stworzenie najbardziej liczącego się gracza w naszej branży, zarówno w odniesieniu do zróżnicowania umiejętności jak i do zasięgu geograficznego - powiedział Lars Lundquist, prezes zarządu w Intrum Justitia.

Połączona spółka będzie pełniła rolę lidera w kształtowaniu przyszłości usług zarządzania wierzytelnościami. Nordic Capital jako spółka notowana na giełdzie pragnie kontynuować proces wspierania połączonego biznesu, widząc ogromny potencjał w dalszym budowaniu wartości firmy - powiedział Kristoffer Melinder, partner zarządzający NC Advisory AB i konsultant Nordic Capital Funds.

W związku z zakończeniem transakcji obecna Rada Dyrektorów w Intrum Justitia postanowiła wyemitować 59 193 594 nowe akcje po cenie emisyjnej 296,70 SEK za akcję dla właścicieli Lindorff, na mocy upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 r., w wyniku czego będą posiadać 45% akcji w Intrum Justitia, jak zostało to ogłoszone w grudniu 2016 r. W związku z emisją akcji Intrum Justitia wydało prospekt, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w Sztokholmie po 28 czerwca 2017 r. Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Intrum Justitia: www.intrum.com.

Uwzględnienie spółki Lindorff w sprawozdaniach finansowych Intrum Justitia nastąpi 30 czerwca 2017 r.

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2017-07-27 (Ostatnia zmiana: 2017-07-27)
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Usługi zarządzania wierzytelnościami od monitoringu płatności, windykację polubowną i sądową do działań egzekucyjnych. Wykup należności. Doradztwo gospodarczo-prawne i szkolenia www.incito.com.pl

Zasięg działania: Europa
Windykacja na koszt dłużnika, skup niezapłaconych faktur i not odsetkowych, wywiad gospodarczy, kompleksowa obsługa prawna, monitoring płatności, pieczęć prewencyjna, restrukturyzacja zobowiązań.

Zasięg działania: Polska