FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

 

Po III kwartałach 2017 roku FAST FINANCE osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł (spadek o 15,8% r/r) oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł (spadek o 4,2% r/r). Marża EBIT wyniosła 32,3% i była niewiele niższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - 35,8%. Marża zysku netto wzrosła o 3,2 p.p r/r i wyniosła 25,9%.

W III kwartale Spółka FAST FINANCE podwyższyła swój kapitał własny o 11,1% do wysokości 76,0 mln zł oraz zredukowała po raz kolejny swoje zobowiązania. W konsekwencji wartość wskaźnika zadłużenia wyniosła 0,37 i była niższa o 39% od wartości osiągniętej w analogicznym okresie – 0,59. Jest to rezultat konsekwentnie prowadzonego w ciągu całego roku procesu redukcji zadłużenia.

Od rozpoczęcia kwartału do dnia publikacji raportu Spółka wykupiła, zgodnie z poszczególnymi warunkami emisji, 1 896 sztuk obligacji serii P, 932 sztuk obligacji serii M oraz 568 sztuk obligacji serii R.

W ciągu wszystkich już zakończonych kwartałów 2017 roku, dążyliśmy do redukcji zadłużenia i podnoszenia rentowności działalności firmy. Kontynuujemy nadal te założenia, w między czasie pozyskując nowych kontrahentów i nowe pakiety wierzytelności. Warunki makroekonomiczne oraz sytuacja w branży windykacyjnej są wciąż sprzyjające, co pozwala na zachowanie pozytywnych oczekiwań do przyszłych wyników finansowych – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.

Od kilku lat branża windykacyjna w Polsce intensywnie się rozwija, a wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne stale idzie w górę. Niezmiennie rośnie zadłużenie gospodarstw domowych oraz utrzymuje się tendencja sprzedaży wierzytelności masowych wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, takim jak FAST FINANCE.

O FAST FINANCE

Przedmiotem działalności firmy FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest skup masowych wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Obecnie spółka zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników, obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej pół miliarda złotych. Spółka specjalizuje się w windykacji portfeli masowych wierzytelności zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku - głównie banków i jest jedną z wiodących firm w tym segmencie rynku.

FAST FINANCE rozporządza Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, co pozwala firmie na zakup portfeli od partnerów zawierających transakcje wyłącznie z udziałem takiego podmiotu.

FAST FINANCE Spółka Akcyjna (ticker: FFI) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. FAST FINANCE jest również emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst.

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2017-11-29 (Ostatnia zmiana: 2017-11-29)
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Mamy ponad 25-letnie doświadczenie w windykacji. Prowadzimy: - postępowania polubowne i sądowe - nadzór nad egzekucją komorniczą - ustalenia majątkowe - pieczątkę prewencyjna

Zasięg działania: Polska

Zasięg działania: Europa