GPM Vindexus będzie wpisywać dłużników do Krajowego Rejestru Długów

Zarząd notowanej na parkiecie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. podjął decyzję o zamieszczaniu informacji o dłużnikach w Krajowym Rejestrze Długów.
 


Taką możliwość daje firmom windykacyjnym, jako wtórnym wierzycielom, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która weszła w życie 14 czerwca 2010 roku. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy wierzyciel może umieścić dłużnika w rejestrze po 30 dniach od wysłania doń stosownego zawiadomienia.

Takie rozwiązanie ogranicza dalsze zaciąganie zobowiązań przez niewypłacalnych dłużników i wpływa porządkująco na rynek - stwierdza Jerzy Kulesza, prezes zarządu GPM Vindexus. – Nasi dłużnicy mają też dodatkową motywację do uregulowania należności i uporządkowania swoich spraw.

Przedstawiciele KRD szacują, że do końca 2010 roku do Krajowego Rejestru Długów, w którym już teraz jest ponad 1,1 mln dłużników, trafią kolejne 3 miliony informacji o niespłaconych zobowiązaniach. W 2009 r. do firm windykacyjnych trafiły przeterminowane należności o wartości ponad 11 mld zł, w 2010 r. kwota ta może wzrosnąć o kolejne 2 mld zł.

O firmie: Giełda Praw Majątkowych­ „Vindexus” S.A. działa na ryn­ku ­wierzytel­ności masowych i gospodarczych od 1995 roku. Na przestrzeni  kilkunastu lat spółka zdobyła unikalne doświadczenie i­ wiedzę w zakresie usług finansowych. Dziś specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami, ich ­windykacji, obrocie prawami majątkowymi oraz w doradztwie i pośrednictwie finansowym a od stycznia 2008 roku prowadzi obsługę sekurytyzowanych wierzytelności jako serwiser GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. odzyskuje wierzytelności wyłącznie na drodze prawnej. Podmiotami współpracującymi ze Spółką są między innymi banki oraz firmy z branży telekomunikacyjnej. Od marca 2009 roku GPM Vindexus jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2010-08-31 (Ostatnia zmiana: 2010-08-31)
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Firma windykacyjna posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w procesach windykacyjnych na szczeblu polubownym, sądowym oraz komorniczym. Pomagamy odzyskiwać należności szybko i profesjonalnie.

Zasięg działania: Europa
W Różalski Windykacja akcentujemy istotę działań prewencyjnych, czyli takich które zapobiegają powstawaniu przeterminowanych należności, w działaniach mediacyjnych i windykacyjnych nie tracimy czasu!

Zasięg działania: Polska