11 11 shopping Festival AliExpress 160

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP S.A. w czołówce

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A., zajmującej się zarządzaniem portfelami wierzytelności masowych, wyniosły w 2011 roku 11.1 mln zł.

Wynik z działalności operacyjnej za zeszły rok kształtuje się na poziome 1.114 mln zł, natomiast zysk netto to 1.026 mln złotych. W 2011 roku oraz pierwszym kwartale roku 2012 NAVI GROUP S.A. wyceniła łącznie 100 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej blisko 7,1 mld zł, przyjmując do obsługi portfele o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

Dane za 2011 są wynikami za pierwszy pełny rok obrotowy działalności NAVI GROUP S.A. Chociaż jest to początek jej obecności na tym rynku, analiza wyników Grupy za 2011 rok wskazuje na dynamiczny rozwój jej spółek. W pierwszym kwartale łącznie osiągały one przeciętnie 185 tys. zł przychodu miesięcznie, aby w czwartym kwartale wypracować już 935 tys. zł miesięcznie. Silna tendencja wzrostowa ma być utrzymana w 2012 roku i latach następnych.

Znajdujemy się w czołówce firm windykacyjnych w Polsce. To zobowiązuje. Zamierzamy nie tylko zachować obecny wysoki poziom, ale również robić wszystko, aby dzięki zadowoleniu Klientów i wysokiej efektywności prowadzonych windykacji dynamicznie się rozwijać. Znaczny wzrost osiąganych przychodów z działalności operacyjnej w 2011 roku będzie kontynuowany w 2012 roku oraz kolejnych latach. O sukcesie przeprowadzanych procesów windykacyjnych zadecydowało innowacyjne podejście NAVI GROUP S.A. do obsługi portfeli wierzytelności masowych, co potwierdzają rosnące progresywnie przychody.” - mówi Bartłomiej Sobolewski, Prezes Zarządu NAVI GROUP S.A.

NAVI Group wierzytelności

Osiągnięte wyniki, jak również dynamika zmian podstawowych wskaźników ekonomicznych NAVI GROUP S.A., to rezultat między innymi systematycznych i dobrze przemyślanych inwestycji. Rozwój NAVI GROUP S.A. możliwy jest także dzięki stabilnemu finansowaniu dłużnymi papierami wartościowymi.

Informacje o NAVI GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP S.A. (NGSA) to grupa spółek zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także doradztwem dla podmiotów inwestujących w portfele wierzytelności, gdzie jako jedyny podmiot na rynku prowadzi kompleksową organizację procesu inwestycyjnego (wycena, zakup, prowadzenie windykacji). W 2011 roku oraz pierwszym kwartale roku 2012 NAVI GROUP S.A. wyceniła łącznie 100 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej blisko 7,1 mld zł, przyjmując do obsługi portfele o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

NGSA skupia kadrę managerską mającą kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas zarządzania wierzytelnościami masowymi największych firm windykacyjnych oraz banków. Profesjonalny zespół wykwalifikowanych pracowników pracuje na dedykowanym, innowacyjnym oprogramowaniu IT, stale rozwijanym i modyfikowanym pod kątem potrzeb Grupy.

Informacje o Kancelaria Prawna NAVI LEX sp. k.

Zajmuje się obsługą prawną wierzytelności w ramach Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. Proces windykacji realizowany przez NAVI LEX sp. k. jest dużo szybszy, a odzyski z portfeli wierzytelności w okresie pierwszych 24 miesięcy są istotnie wyższe w porównaniu do konkurencji. Strategicznym celem Kancelarii jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku wierzytelności masowych, która zapewni Klientom trwałe, bezpiecznie i rentowne inwestowanie w portfele wierzytelności. W zakresie usług prawnych polegających na dochodzeniu roszczeń masowych, na etapie postępowania polubownego, pozasądowego i sądowego, Kancelaria stosuje najlepsze praktyki wypracowane przez podmioty zajmujące się dochodzeniem tego typu roszczeń. Dotyczy to zarówno podziału samego procesu na poszczególne jego etapy, jak i stosowania zaawansowanych metod analitycznych mających na celu odpowiednie dostosowanie procesu do rodzaju obsługiwanego portfela. Kancelaria zajmuje się także profesjonalną wyceną pakietów wierzytelności oraz tworzeniem modeli przepływów finansowych prognozowanych w toku indywidualnie opracowanej strategii zarządzania lub serwisowania pakietu wierzytelności na rzecz Klienta.

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, NAVI LEX sp. k. posiada licencję na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Źródło: materiały prasowe firmy

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2012-04-19 (Ostatnia zmiana: 2012-04-19)
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Obligum świadczy profesjonalne usługi windykacyjne oraz usługi wywiadu gospodarczego. Egzekwujemy długi na każdym etapie postępowania.

Zasięg działania: Polska