Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej GetBack o 104,5 proc. r/r

Przychody netto Grupy Kapitałowej GetBack w 2016 roku wyniosły 422,7 mln złotych, co oznacza wzrost o 104,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto Grupy wzrósł r/r o 66,5% i wyniósł 200,3 mln zł.

 

Roczne skonsolidowane przychody netto przekroczyły granicę 400 mln zł, a roczny skonsolidowany zysk netto – 200 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za 2016 rok:
 


Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za 2016 rok

Na koniec 2016 roku łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności wynosiła 19,4 mld zł przy 2,1 mln spraw w obsłudze, co stanowi odpowiednio wzrost o 39% oraz o 110% w stosunku do stanu na koniec 2015 roku. W samym 2016 roku Grupa GetBack nabyła nowe pakiety wierzytelności o wartości nominalnej netto 4,4 mld zł za łączną kwotę netto 0,9 mld zł.

– Rok 2016 zamykamy wynikami świadczącymi o wysokim tempie rozwoju. Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej GetBack jest o blisko 76 punktów procentowych wyższy niż naszego największego rynkowego konkurenta. W przypadku zysku netto przewaga ta również jest znacząca i wynosi ok. 44 p.p. Warto dodać, że pomijając niegotówkowe przeszacowania portfeli oraz amortyzację ceny zakupu portfeli, wynik cashowy wyniósł 233 mln zł. Konsekwentnie zbliżamy się więc do celu, który spółka wyznaczyła sobie pięć lat temu: osiągnąć pozycję lidera w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Cieszy nas, że skuteczne pozyskiwanie finansowania pozwala nam na udział w przetargach na najbardziej atrakcyjne portfele. Mamy nadzieję, że ostatnie decyzje jakie zapadły w spółce, w tym planowane uruchomienie publicznej emisji obligacji i uchwały dotyczące pierwszej oferty publicznej akcji, przyczynią się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju GetBack – mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Od początku 2017 roku spółka dwukrotnie poddała się ocenie agencji ratingowych. W styczniu GetBack uzyskał długoterminowy rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną od agencji EuroRating. Analitycy ocenili wówczas, że marże generowane przez Grupę Kapitałową GetBack są jednymi z wyższych w branży. Z kolei w marcu spółka otrzymała krótko- i długoterminowy rating B z perspektywą stabilną od Standard & Poor's, jednej z największych agencji ratingowych na świecie. GetBack stał się tym samym pierwszą polską spółką działającą w branży zarządzania wierzytelnościami, która otrzymała ocenę kredytową zarówno od lokalnej, jak i międzynarodowej agencji ratingowej.

Dnia 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny GetBack S.A. w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

Z kolei 28 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack podjęło uchwały na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji spółki i zdecydowało m.in. o podwyższeniu kapitału spółki.

Źródło: komunikat prasowy spółki

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2017-04-05 (Ostatnia zmiana: 2017-04-05)
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Mamy ponad 25-letnie doświadczenie w windykacji. Prowadzimy: - postępowania polubowne i sądowe - nadzór nad egzekucją komorniczą - ustalenia majątkowe - pieczątkę prewencyjna

Zasięg działania: Polska
Usługi zarządzania wierzytelnościami od monitoringu płatności, windykację polubowną i sądową do działań egzekucyjnych. Wykup należności. Doradztwo gospodarczo-prawne i szkolenia www.incito.com.pl

Zasięg działania: Europa