11 11 shopping Festival AliExpress 160

Jak spłacić swoje zadłużenie? Na jakie konto skierować środki?

Windykacja to proces złożony i często komplikacje dla dłużnika pojawiają się w miejscach, w których się ich trudno spodziewać. Sposób spłaty zadłużenia nie zawsze jest obojętny i warto zwracać uwagę nawet na numery kont, ponieważ mogą się one w pewnych okolicznościach zmieniać.

 

Konta kredytowe w bankach

Rachunki kredytowe w bankach mają zawsze swój przypisany numer, ale obecnie powszechną praktyką jest pobieranie kwoty rat bezpośrednio z podstawowego ROR-u konsumenta. Skutkiem tego konsument często nawet nie wie, jaki jest numer rachunku do spłaty kredytu. W takiej sytuacji zadłużenie regulowane jest automatycznie przez bank po wpłynięciu środków na konto, przy czym istnieje tutaj pewien algorytm ustalania kolejności pokrywania długów. Aby wiedzieć, jaką kwotę należy przelać, aby zlikwidować zadłużenie, warto skontaktować się z działem windykacji wierzyciela. Pracownicy udzielają wówczas precyzyjnych informacji i są w stanie powiedzieć, jaka kwota wynika z jakiego tytułu, w jakiej kolejności roszczenia będą zaspokajane i jakie ma to konsekwencje dla sposobu obliczania wysokości kolejnych zobowiązań. Na tym etapie jednak wszystko jest stosunkowo proste.

Konta techniczne

W niektórych bankach po pewnym czasie dla wymagalnych należności otwierane są rachunki techniczne. Otrzymują one swój numer i własne saldo, które jest początkowo ujemne i równe sumie zaległych zobowiązań. Może ono być aktualizowane z chwilą ponownego obliczenia odsetek karnych. Te rachunki najczęściej są widoczne w internetowych systemach bankowości, więc dłużnik ma bieżący podgląd salda, natomiast najczęściej nie wie, którego zobowiązania dotyczy dany rachunek. Takie informacje również są udzielane przez pracowników działu windykacji. Rachunki techniczne należy „wyzerować”. Teoretycznie można dokonać nadpłaty, jednakże nie będzie ona automatycznie rozliczana na poczet przyszłych należności, tylko trzeba będzie o to poprosić na infolinii, więc ten model działania zwykle nie ma większego sensu.

Inne konta innych odbiorców

Może zdarzyć się tak, że wierzyciel odsprzeda długi innemu podmiotowi. Najczęściej dotyczy to zobowiązań wymagalnych w całości. Należy w takiej sytuacji pamiętać, że stare numery rachunków do spłaty nie są już poprawne – będzie można przelać na nie pieniądze, ale nie zmniejszą one zadłużenia (bo trafiają do niewłaściwego odbiorcy), a ponadto procedura zwrotu gotówki może być dość czasochłonna. O sprzedaży długu konsument musi zostać niezwłocznie poinformowany, ale jeśli będzie to forma listowna, to w jej charakter wpisane są pewne opóźnienia, stąd takie pomyłki mogą się zdarzyć. Są one odwracalne, natomiast w takim przypadku należy poinformować wierzycieli (starego i nowego) o stanie faktycznym, żeby uniknąć dalszych konsekwencji.

Formy płatności

Formy płatności są zasadniczo dowolne (najczęściej wykluczona jest ze względów praktycznych gotówka, ale ten problem też można często rozwiązań). Normą są przelewy bankowe, ale niektóre firmy windykacyjne wdrożyły obsługę błyskawicznych płatności. Dopuszczalne jest również stosowanie wpłat pocztowych, natomiast należy pamiętać, że w przypadkach płatności realizowanych z opóźnieniem, między datą zlecenia a datą wpływu może zostać zaktualizowana wysokość odsetek. W przypadku wątpliwości co do wysokości zadłużenia, kolejności jego spłaty lub metod płatności to konsument powinien skontaktować się z przedstawicielem wierzyciela i wyjaśnić problem.

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2017-02-24 (Ostatnia zmiana: 2017-02-24)

Dodaj swój komentarz do tego wpisu

Imię i nazwisko (*):
Adres e-mail (*):
Email nie będzie wyświetlany na stronie
Treść komentarza (*):
Przepisz kod (*): Captcha
Powrót

Komentarze

Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Windykacja należności skup długów Wywiad gospodarczy postępowanie sądowe kancelaria prawna firma windykacyjna skup długów

Zasięg działania: Europa