Windykacja wewnętrzna czy zewnętrzna: stan obecny i perspektywy

Przygotowany jeszcze w zeszłym roku na zlecenie jednej z firm windykacyjnych raport na temat wykorzystania windykacji zewnętrznej w firmach potwierdził, że prawie ¾ przedsiębiorców stara się odzyskiwać wierzytelności własnymi środkami. Mimo że co do samej metodologii badania można mieć pewne zastrzeżenia, to wyniki pokrywają się zasadniczo z intuicją, która podpowiada, że dla przedsiębiorców windykacja zewnętrzna będzie ostatecznością.

 

Dlaczego firmy nie korzystają z windykacji zewnętrznej?

Windykacja zewnętrzna, a więc po prostu powierzenie obowiązku obsługi długu zewnętrznemu podmiotowi, jest najczęściej usługą opłacaną dopiero po uregulowaniu należności przez dłużnika. Mimo tego, przedsiębiorcy jako jeden z głównych powodów niekorzystania z tej formy zarządzania wierzytelnościami podają wysokie koszty. Szacuje się, że w zdecydowanej większości przypadków nie przekraczają one 500 złotych miesięcznie, co każe na ten problem spojrzeć pod innym kątem – pojawia się pytanie, czy przedsiębiorcy prawidłowo szacują koszty windykacji wewnętrznej i czy faktycznie mają świadomość wydatków związanych z outsourcingiem tego procesu. Wydaje się, że – szczególnie w przypadku firm mikro i małych – ta świadomość jest niewielka. Wprawdzie autorzy raportu nie przedstawiają szczegółowych danych na ten temat, można jednak przypuszczać, że z perspektywy mikro-przedsiębiorcy zależnego od kilku większych kontrahentów i osiągającego przychody rzędu 4-5 tysięcy miesięcznie ocena kosztowności windykacji będzie zgoła odmienna niż nawet w małej firmie, ale mającej kilka-kilkanaście razy większy obrót.

Windykacja a proces pozyskiwania klientów

Drugim z powodów podkreślonych w raporcie Keralla Research, wymienionych przez przedsiębiorców jako argument przeciwko windykacji zewnętrznej, jest obawa przed utratą klienta. Ten problem należy również oceniać szerzej – nie tylko z perspektywy finansowej, ale również jako przejaw lęku przed zmianą otoczenia gospodarczego. Faktem jest, że naciskanie na dłużnika może w pewnych okolicznościach spowodować, że nie złoży on kolejnego zamówienia, jednak ten sam raport wskazuje, że w zdecydowanej większości przypadków lęk ten jest bezzasadny. Domyślać się można, że strach przed utratą klienta będzie silniejszy w mniejszych firmach, które obsługują mniej liczne grono kontrahentów, z drugiej jednak strony, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejszym wariantem jest odzyskanie należności i nieobsługiwanie klienta nieregulującego terminowo faktur, niż kilkumiesięczny proces windykacji wewnętrznej powtarzany po każdym zamówieniu. Jest to jednak kwestia bardzo indywidualna i uogólnienia tutaj mogą być mylące.

Perspektywa windykacji zewnętrznej

Starając się przewidzieć rozwój sytuacji opisanej w raporcie, jako punkt wyjścia można przyjąć fakt, że prawie 60% przedsiębiorców, którzy skorzystali z windykacji zewnętrznej, nie odczuło żadnych negatywnych skutków w postaci nagłego i znacznego wzrostu kosztów albo pogorszenia relacji biznesowych. To dowodzi, że w sporej części powierzenie odzyskania długu firmie zewnętrznej nie jest problematyczne.

Warto odszukać przyczyny, dla których przedsiębiorcy wciąż nie chcą korzystać z usług windykatorów. Oczywiście w przypadku największych firm opłaca się utrzymywać dział windykacji w obrębie struktur firmy, natomiast już nawet w średnich przedsiębiorstwach może to generować zbyt duże koszty. Outsourcing z definicji musi opierać się na zaufaniu – to jeden z poważniejszych problemów, jako że branża windykacyjna nie cieszy się dobrą prasą (co z kolei jest zasługą często mocno przedawnionych spraw). Kłopotem jest więc sama mentalność i pokutujące wciąż błędne przekonania o sprawności i metodach działania windykatorów. Wraz ze zmianą tego punktu widzenia należy spodziewać się, że popularność windykacji zewnętrznej wzrośnie, tym bardziej że na razie nie opracowano żadnego wiarygodnego raportu, który potwierdziłby, że w drodze windykacji wewnętrznej udaje się odzyskać długi taniej i bez narażania na szwank relacji biznesowych.

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2017-07-27 (Ostatnia zmiana: 2017-07-27)

Dodaj swój komentarz do tego wpisu

Imię i nazwisko (*):
Adres e-mail (*):
Email nie będzie wyświetlany na stronie
Treść komentarza (*):
Przepisz kod (*): Captcha
Powrót

Komentarze

Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Windykacja na koszt dłużnika, skup niezapłaconych faktur i not odsetkowych, wywiad gospodarczy, kompleksowa obsługa prawna, monitoring płatności, pieczęć prewencyjna, restrukturyzacja zobowiązań.

Zasięg działania: Polska
Windykacja na Ukrainie. Dłużnik na Ukrainie. Świadczymy usługi na terenie całej Ukrainy.

Zasięg działania: Europa