Banners - CPS commssion model nr 1 Image Banner 750 x 100

Wiadomości


2017-07-27 
KPF: Gospodarstwa domowe wychodzą z długów
Polacy pozbywają się długów. Szczególnie tych zaciągniętych u rodziny lub znajomych oraz w zakładach pracy. Nie mają za to problemów z tym, by zalegać z opłatami za prąd, media lub czynsz. To wnioski płynące z analizy odpowiedzi udzielonych przez respondentów badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w II kwartale br.
 
 
2017-07-27 
17 dłużników-rekordzistów ma… 122 mln złotych długu
45,3 mln złotych - taką niebagatelną kwotę ma do oddania najbardziej zadłużony konsument notowany w Krajowym Rejestrze Długów. 40-latka na listę nierzetelnych płatników wpisał jeden z sądów. Niestety nie podał jego adresu zamieszkania. ...
 
 
2017-06-13 
Nowe zmiany dla firm. Będzie łatwiej w sądach
Skrócenie formalnych etapów postępowania sądowego, dwukrotne podwyższenie limitu wartości przedmiotu sporu w trybie uproszczonym i rozstrzyganie spraw przedsiębiorców w postępowaniu grupowym. To najważniejsze zmiany, które ułatwią firmom dochodzenie własnych należności na drodze sądowej. Wszystko za sprawą nowych regulacji zawartych w pakiecie wierzycielskim, które weszły w życie 1 czerwca.
 
 
2017-06-13 
Po co nam giełdy wierzytelności?
Giełdy wierzytelności istnieją w polskim obrocie gospodarczym już od ponad 20 lat. Rozwój internetowych narzędzi spowodował, że ich znaczenie i skuteczność w ostatnim czasie znacząco wzrosły. Dlaczego wierzyciele oferują sprzedaż wierzytelności poprzez giełdy? Dlaczego tego typu informacje są pożądane?
 
 
2017-06-13 
Liczba giełdowych dłużników spadła, ale średni dług rekordowo wysoki
27,3 miliona złotych to łączne zadłużenie 56 spółek notowanych na głównym rynku GPW, które na początku maja znajdowały się w Krajowym Rejestrze Długów. Liczba giełdowych dłużników jest najniższa w historii badania. Tego samego niestety nie można powiedzieć o wartości ich zobowiązań. Średni dług przypadający na jedną zadłużoną spółkę notowaną na giełdzie wynosi już niemal pół miliona złotych.
 
 
2017-05-09 
Porażka systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego
Minął rok od wdrożenia systemu bezpłatnych porad prawnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W trakcie całego 2016 roku uruchomiono w Polsce ponad 1500 punktów świadczących bezpłatną pomoc prawną dla osób najuboższych, z czego ponad 600 jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe...
 
 
2017-05-09 
Rozwód i podział majątku a kredyt hipoteczny
Jedynie niewielki odsetek nabywców nieruchomości może sobie pozwolić na ich zakup bez wspomagania się kredytem. Najczęściej jest to kredyt zaciągany wspólnie z partnerem lub małżonkiem. I gdy po kilku latach rozchodzą się życiowe drogi kredytobiorców, pozostaje problem, który w obecnym stanie prawnym wydaje się nierozwiązywalny w sposób w pełni satysfakcjonujący obie strony.
 
 
2017-04-05 
Nowelizacja prawa cywilnego uderzy w firmy windykacyjne
Nie jest tajemnicą, że znaczny odsetek postępowań o zapłatę rozpoznawanych obecnie przez sądy cywilne, w których stronami są firmy windykacyjne, obejmuje wierzytelności przedawnione. I choć świadomość istnienia instytucji przedawnienia jest wśród dłużników coraz większa, to i tak statystyki przemawiają na korzyść wierzycieli, czego przyczyną jest oczywiście bierność pozwanych i istniejący stan prawny wykluczający inicjatywę sądu w kwestii przedawnienia.
 
 
2017-04-05 
Brak adresu zamieszkania pozwanego skutkuje zwrotem pozwu
Interes wierzyciela i umożliwienie mu dochodzenia w sposób skuteczny zapłaty wierzytelności od dłużnika powinien być przedkładany nad interes dłużnika, przy równym poszanowaniu praw obu stron i zapewnieniu bezstronnego rozstrzygnięcia sporu przez niezawisły sąd. Tymczasem od kilku lat można zaobserwować postępujący proces utrudniania powodom dochodzenia uzasadnionych roszczeń przy równoczesnym braku rozwiązań rekompensujących coraz to nowe wymagania stawiane im przez ustawodawcę i sądy...
 
 
2017-04-05 
Co piąty młody człowiek pożycza od rodziny - O czym warto pamiętać, zanim pożyczysz pieniądze?
Pożyczanie od rodziny lub znajomych to wciąż bardzo popularny sposób uzupełniania braków finansowych. Niemal 20% Polaków w wieku 18-29 lat pożyczyło pieniądze od rodziny lub znajomych w okresie ostatnich 2 lat, wynika z badań Kantar Millward Brown wykonanych dla GetBack S.A. Jak znaleźć balans między ryzykiem utraty pieniędzy a chęcią finansowego wsparcia rodziny lub przyjaciół?
 
 
2017-04-05 
Wsie i miasteczka nie płacą za telefon
W Krajowym Rejestrze Długów widnieje ponad 354 tys. osób, które mają blisko 488 tys. niezapłaconych rachunków telefonicznych. Ich łączna wartość, to ponad 822 mln zł. Największe zaległości mają mieszkańcy małych miasteczek i wsi.
 
 
2017-02-02 
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku solidarności powodów lub pozwanych
Jednym z zagadnień, które wzbudza wśród profesjonalnych pełnomocników procesowych wiele kontrowersji i które nie doczekało się do dnia dzisiejszego stabilnej linii orzeczniczej jest kwestia kosztów zastępstwa procesowego należnych stronie wygrywającej spór, jeżeli po stronie tej występuje kilka podmiotów (powodów i pozwanych). Co więcej, powodowie solidarni lub pozwani solidarnie mogą ale nie muszą korzystać z tych samych pełnomocników procesowych...
 
 
2017-02-02 
Pułapki umów leasingowych
Leasing jest wśród przedsiębiorców chyba najpopularniejszą formą finansowania zakupu środków trwałych i pojazdów. Jest także dość niebezpieczną alternatywą kredytu, gdyż restrykcyjne warunki unormowań kodeksu cywilnego oraz umów leasingowych mogą doprowadzić przedsiębiorcę do dużych problemów finansowych.
 
 
2017-02-02 
Koszty przechowywania pojazdu usuniętego z drogi
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela w wielu przypadkach, np. wówczas, gdy został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu lub w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.
 
 
2017-02-02 
Zadłużone jest życie staruszka – emeryci toną w długach
Polscy emeryci są coraz bardziej zadłużeni. Seniorzy mają do oddania już 2,87 mld złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Średni dług osoby starszej to 12,3 tys. złotych. Aby spłacić te zobowiązania, senior musiałby w całości oddać aż siedem przeciętnych emerytur.
 
 
Strona 1 z 26    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
VERIV Windykacja Należności

Zasięg działania: Europa