Raporty


2024-07-09 
Oddawanie długów według Polaków. Nie wszyscy traktują to jako obowiązek moralny
Około 9 na 10 Polaków uważa, że należy regulować swoje zobowiązania finansowe. Jednak dla 7 proc. ankietowanych sprawa wcale nie jest oczywista. Jakie opinie wyrażają mieszkańcy poszczególnych województw?
 
 
2024-05-24 
Nie wiemy, z kim podpisujemy umowy kredytowe i jak policzyć odsetki
Ponad połowa rodaków - 58 proc. - ocenia swoją orientację w świecie finansów jako średnią, a niemal co piąty jako wysoką. Jednak w przypadku konkretnych pytań, np. o pojęcie inflacji, kim jest wierzyciel i jak policzyć odsetki za zwłokę w spłacie kredytu, te deklaracje rozmijają się z rzeczywistością. Takie wnioski przynosi badanie „Wiedza finansowa Polaków w praktyce”, przeprowadzone przez KRD. W rejestrze widnieją obecnie 2 miliony konsumentów, którzy mają do spłaty 45,8 mld zł...
 
 
2024-04-12 
Inflacja cen usług w strefie Euro
Inflacja w strefie euro spadła do 2,4% w marcu, ale inflacja usług pozostanie stabilna w przyszłości. Wstępne szacunki z ubiegłego tygodnia wykazały, że inflacja zasadnicza w strefie euro wyniosła w marcu 2,4% r/r, co oznacza spadek z 2,6% w lutym. Warto zauważyć, że inflacja bazowa również spadła z 3,1% do 2,9%, co oznacza najniższy poziom od początku 2022 roku. Jednak inflacja w usługach pozostaje stabilna i oczekuje się, że pozostanie kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do inflacji w przyszłości (wykres na następnej stronie).
 
 
2024-01-12 
Badanie: Największa obawa firm w 2024 roku? Wzrost kosztów działalności
Niemal wszystkie firmy z sektora MŚP w nowy rok weszły ze starymi obawami. Zaniepokojenie związane z prowadzeniem działalności w 2024 roku deklaruje aż 96 proc. z nich - wynika z badania Kaczmarski Group „2024 rok z perspektywy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”. W ponad 50 proc. przypadków sen z powiek przedsiębiorcom spędzają: wzrost cen energii, surowców, materiałów oraz wzrost kosztów pracy.
 
 
2024-01-09 
Allianz Trade - dziesięć kluczowych tematów, na które powinniśmy mieć oczy i uszy otwarte w 2024 roku
Patrząc wstecz, patrząc w przyszłość - czy spokojnie już było? Przeszłość spełniła oczekiwania - bez wstrząsów w końcówce 2023r.; oczekiwać można ich w przyszłości - w ciągu najbliższych kilku miesięcy głosować będą obywatele gospodarek generujących 60% światowego PKB.
 
 
2023-10-27 
Globalne niewypłacalności przedsiębiorstw: przed nami kolejne przyspieszenie ich skali
Raport Allianz Trade o niewypłacalnościach. Globalna liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrośnie o +6% w 2023 r. i +10% w 2024 r.
 
 
2023-10-17 
Ponad połowa Polaków trzyma oszczędności w gotówce. Już zapłacili wysoki „podatek inflacyjny”
Gotówka i depozyty bankowe zdecydowanie dominują wśród form oszczędzania w Polsce. Tylko co 20. gospodarstwo domowe lokuje środki finansowe w akcjach.
 
 
2023-10-06 
Ponad 40 proc. Polaków spodziewa się wzrostu bezrobocia. To mniej niż przed rokiem, ale
Coraz mniej respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Rośnie też odsetek osób, które deklarują, że są w stanie oszczędzać z bieżących dochodów.
 
 
2023-10-06 
Dłużnicy alimentacyjni winni już 14,5 mld zł, dla większości to nie jedyny dług
W Polsce 292 tys. osób, głównie mężczyzn, uchyla się od obowiązków alimentacyjnych i ma łącznie ponad 14,5 mld zł długów z tego tytułu. Najgorzej pod tym względem wypadają mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego i Dolnego Śląska, gdzie na 1 tys. pełnoletnich mężczyzn odpowiednio 29 i 25 zalega z płatnościami na dzieci, podczas gdy krajowa średnia to 18. Dane KRD pokazują również, że większość dłużników alimentacyjnych ma zwyczaj nie płacić także za inne zobowiązania. 60 proc. z nich ma inne nieuregulowane zaległości, których suma jest bliska niemal 2,4 mld zł.
 
 
2023-08-23 
Moralność finansowa Polaków 2023
Czy długi należy oddawać? „Granice moralnych sądów się rozmywają”. Około dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym. Ale jednocześnie ponad połowa znajduje usprawiedliwienia dla przepisywania majątku na rodzinę, a także częstej zmiany rachunków bankowych, by uciec przed wierzycielem lub komornikiem.
 
 
2023-08-23 
Rynek wierzytelności w Polsce 2023. Średnia wartość zadłużenia przekracza 8,5 tys. zł
O 9,5 proc. r/r wzrosła wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Co piąty dłużnik ma więcej niż jedno zobowiązanie do spłaty.
 
 
2023-06-20 
Koniec szczytowych marży zysków przedsiębiorstw
Czy szczyt już za nami? Być może marże zysków przedsiębiorstw niedługo znowu zaczną spadać.Marże zysku przedsiębiorstw w strefie euro poprawiły się podczas ostatnich kryzysów. Marże przedsiębiorstw niefinansowych wynoszące 40,8% wartości dodanej brutto na koniec 2022 r. są średnio +0,6 p.p. powyżej długoterminowej średniej, przy czym Włochy i Hiszpania zajmują lepszą pozycję w porównaniu z Niemcami i Francją.
 
 
2023-06-20 
Rynek odwróconej hipoteki w Polsce. Fundusze wypłaciły seniorom prawie 30 mln zł
76,5 roku - to średni wiek klienta funduszu hipotecznego, który korzysta z dożywotniej renty - wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) na temat odwróconej hipoteki.
 
 
2023-05-15 
Niski wzrost i gwałtowne zwiększenie liczby upadłości w 2023 r.
W opinii Allianz Trade Polska gospodarka prawdopodobnie wpadnie w techniczną recesję po wyraźnym osłabieniu aktywności gospodarczej w I kwartale 2023 roku.
 
 
2023-05-10 
Rekordowo dużo niewypłacalności polskich małych firm
Z miesiąca na miesiąc I kwartału rosła rekordowa liczba niewypłacalności polskich firm - w marcu było ich aż 421! Wzrost ich liczby rok do roku po I kwartale wyniósł +136%...
 
 
Strona 1 z 20    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy renomowaną firmą windykacyjną, która pomaga odzyskiwać należności od dłużników. Nasza skuteczność jest wynikiem zespołu doświadczonych specjalistów. Zaufaj doświadczeniu i skuteczności,

Zasięg działania: Polska
Jesteśmy specjalistyczną agencją windykacyjną skupiającą się na odzyskiwaniu płatności z niezapłaconych faktur. Pomogliśmy setkom firm odzyskać pieniądze od nierzetelnych kontrahentów.

Zasięg działania: Europa