Raporty


2021-10-28 
Inflacja w strefie Euro nie przekształci się w długotrwały trend
Mamy do czynienia z reflacją (wzrost cen następujący po okresie, w którym kształtowały się one poniżej kosztów produkcji. ich podwyższenie do poziomów sprzed załamania koniunktury), a nie ze stagflacją (inflacja w warunkach stagnacji gospodarczej).
 
 
2021-07-07 
Odzyskanie zapłaty ważniejsze niż utrzymanie nierzetelnego kontrahenta
Firmy korzystające z windykacji polubownej są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie podchodzące do zapłaty za swoją pracę - wynika z najnowszego badania „Relacje między kontrahentami po zleceniu windykacji” Kaczmarski Inkasso. Wskazało tak 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw.
 
 
2021-07-07 
W II kwartale 2021 widoczna poprawa stanu budżetów gospodarstw domowych i obsługi zobowiązań finansowych
Wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) w II kwartale 2021 r. uległa dalszej poprawie o ok. 5,6 pp. w porównaniu do I kwartału br. Wyniki najnowszego badania ZPF i IRG SGH pt. „SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE, II kwartał 2021 wskazują na poprawę stanu budżetów gospodarstw domowych oraz jakości obsługi zobowiązań. Wraz z ożywieniem w gospodarce przeciętna zdolność kredytowa konsumentów będzie wzrastać.
 
 
2021-07-07 
Wielkie ponowne otwarcie: nowe możliwości, stare zagrożenia
Grupa Euler Hermes, będąca światowym liderem ubezpieczeń należności, co kwartał aktualizuje swój scenariusz makroekonomiczny. W niniejszym raporcie światowy lider w ubezpieczeniach kredytów kupieckich publikuje nowe prognozy dotyczące globalnego wzrostu i handlu, ale także przedstawia perspektywy dla krajów i regionów. Ten najnowszy raport jest tym ważniejszy teraz, gdy światowa gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu Covid-19. Szczepienia, ponowne otwarcie, systemy wsparcia, napięcia geopolityczne, wąskie gardła w handlu: które czynniki będą napędzać lub hamować globalny wzrost w latach 2021 i 2022?
 
 
2021-03-09 
Kiepskie nastroje firm z nadzieją na szybkie zakończenie pandemii
Główne wnioski z VII edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” dotyczące bieżącej sytuacji i prognoz.
 
 
2021-03-09 
Rekordowa skala niewypłacalności firm w Polsce - raport za 2020
Po najgorszym roku w historii niewypłacalności polskich firm przyjdzie kolejny - w 2021 firmy nie dostaną kolejnej tak dużej „szczepionki” z budżetu.
 
 
2020-12-23 
Druga fala COVID-19 pogorszyła prognozy na 2021 rok
27 listopada 2020 r. Aktywność gospodarcza w Polsce wyraźnie wzrosła w III kwartale 2020 r., ale nowa blokada doprowadziła kraj do drugiego dna recesji w IV kwartale. Analitycy Euler Hermes szacują, że krótkoterminowy koszt ekonomiczny drugiej blokady będzie stanowił jedynie około 50% skutków gospodarczych, jakie Polska poniosła w okresie marzec-maj. W rezultacie prognozowany jest spadek realnego PKB o około -4,3% w IV kw. w porównaniu kw/kw, oraz skorygowany w górę względem wcześniejszych prognoz do w -3,7% w całym 2020 roku...
 
 
2020-12-23 
KoronaBilans MŚP – kosztowne skutki pandemii
Przedsiębiorcy z sektora MŚP ponieśli w związku z pandemią dodatkowe koszty sięgające nawet 25% wydatków firm - wynika z VI edycji badania „KoronaBilans MŚP” Krajowego Rejestru Długów. Przepytani w listopadzie gorzej ocenili swoją sytuację ekonomiczną, a w najbliższych trzech miesiącach nie planują inwestycji ani wzrostu zatrudnienia. Eksperci szacują, że ta pasywność może potrwać nawet do maja.
 
 
2020-10-14 
Luzowanie polityki pieniężnej - igranie z ogniem
Pandemia Covid-19 była punktem zwrotnym dla „niekonwencjonalnych” polityk monetarnych na Rynkach Wschodzących (RW), z których kilka zainicjowało programy skupu obligacji państwowych w celu zapobiegania przesunięciom na rynku i w celu poluzowania warunków monetarnych w krótkiej perspektywie. Największym ryzykiem, zdaniem ekonomistów Euler Hermes, pozostaje jednak zdolność do obsługi zadłużenia oraz inflacja, szczególnie w przypadku Brazylii, Kostaryki, Indii, Turcji oraz Węgier.
 
 
2020-07-14 
KoronaBilans MŚP – pandemia zahartowała przedsiębiorców
Koronawirus w firmach powoli powszednieje, przedsiębiorcy nauczyli się z nim żyć i lepiej oceniają swoją bieżącą sytuację ekonomiczną - to wnioski, jakie płyną z najnowszej, lipcowej, edycji ogólnopolskiego badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”.
 
 
2020-07-14 
Wielka odwilż w przedsiębiorstwach: pieniądze potrzebne jak powietrze
Druga edycja ogólnopolskiego badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” przynosi znaczącą poprawę bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej firm. Przedsiębiorcy dostrzegają pozytywne skutki odmrożenia gospodarki, odważniej planują inwestycje i nie myślą o redukcji zatrudnienia. Wciąż jednak żywe są obawy o spadek przychodów w najbliższych trzech miesiącach, co motywuje firmy do szukania rozwiązań wspierających płynność finansową.
 
 
2020-05-11 
Strefa EURO - ekonomia czarnej dziury
z analiz Allianz i Euler Hermes wynika, że kryzys Covid-19 uderzył w gospodarkę strefy euro niczym meteoryt. Zgodnie ze wstępnymi, szybkimi szacunkami Eurostatu PKB strefy Zuro spadło o -3,6% kw./kw. w pierwszym kwartale 2020 r. - największy spadek w historii.
 
 
2020-03-24 
Historyczny spadek optymizmu konsumentów, a przez koronawirusa może być jeszcze gorzej
I kwartał 2020 r. przyniósł znaczący spadek wartości Barometru Rynku Consumer Finance, określanego na podstawie badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Obecnie wynosi on 60,7 pkt wobec 71,6 pkt odnotowanych w IV kwartale 2019 r.
 
 
2020-02-10 
Euler Hermes: potwierdzone spowolnienie gospodarcze Polski
Oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski w 2019 r. zostało potwierdzone. Realny PKB wzrósł o +4.0% w roku jako całości, co oznacza spadek z poziomu +5.1% w 2018 r. i osiągnięcie wartości nieco poniżej prognozy konsensusu (+4.2%), według wstępnych danych szacunkowych.
 
 
2020-02-10 
2020 nie będzie rokiem zdecydowanej poprawy dla polskich firm
Euler Hermes zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności.
 
 
« Poprzednia    Strona 3 z 20    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm

Zasięg działania: Europa
Windykacja za odsetki, skup niezapłaconych faktur i not odsetkowych, wywiad gospodarczy, kompleksowa obsługa prawna, monitoring płatności, pieczęć prewencyjna, restrukturyzacja zobowiązań.

Zasięg działania: Polska