Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć bariery dostępu do rynku finansowego

Nowelizację w sumie 19 ustaw planuje Ministerstwo Finansów w celu eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad nim oraz ochrony klientów instytucji finansowych. Wśród kluczowych zmian m.in. ułatwienia w zakresie podzlecania czynności outsourcingowych przez banki oraz rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF. Projektowane regulacje są szczegółowo analizowane przez ZPF, który włączy się również w dalszy proces legislacyjny. Jakie dokładnie zmiany czekają rynek finansowy?

 

Powyższe propozycje nowych przepisów znalazły się w projekcie z dnia 15 lipca 2021 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Jedną z najważniejszych zmian, które mogą zostać wprowadzone nowym aktem prawnym, jest nowelizacja przepisów Prawa bankowego dotycząca bardziej efektywnego oraz elastycznego korzystania przez banki z instytucji outsourcingu. Po wdrożeniu zmian w proponowanym kształcie znacznie więcej czynności będzie mogło być wykonywane przez zewnętrzne podmioty, w szczególności z sektora FinTech. Przewidziane w tym zakresie zmiany związane są z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) i przewidują zwłaszcza rozszerzenie możliwości powierzenia czynności w zakresie pośrednictwa w odniesieniu do umów o inne niż karty płatnicze instrumenty płatnicze, rezygnację z formy umowy agencyjnej w przypadku części czynności w ramach outsourcingu, rozszerzenie zakresu czynności w ramach tzw. podoutsourcingu, liberalizację zasad outsourcingu międzybankowego, czy uproszczenie procedury w zakresie powierzenia czynności przedsiębiorcy zagranicznemu.

- Rozwiązania te są bardzo istotne i kierunkowo pozytywnie oceniane przez ZPF, gdyż obecnie obowiązujące regulacje ograniczają banki w możliwości korzystania z profesjonalnych dostawców - zwłaszcza z dynamicznie rozwijającego się sektora FinTech. Szersze otwarcie się na outsourcing i tzw. podoutsourcing, czyli dalsze powierzenie wykonywania czynności, pozwoli tym samym przyspieszyć rozwój rynku i nowych usług w szczególności dzięki zwiększonemu wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań technologicznych – mówi Marcin Czugan, prezes ZPF.

Potrzebę zmian przepisów dostrzeżono także w działalności zakładów ubezpieczeń, m.in. odnośnie likwidacji szkód komunikacyjnych w przypadkach, gdy sprawcy szkody nie udało się ustalić lub był on nieubezpieczony. Zgodnie z obwiązującymi przepisami, uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakład przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do UFG. Projekt ustawy zakłada wyraźne zobowiązanie zakładów ubezpieczeń do likwidacji szkód na rzecz UFG w terminach analogicznych, jakie obowiązują je dla ich własnych szkód oraz przyznanie organowi nadzoru prawa do zastosowania sankcji za nieterminową realizację tych obowiązków, zarówno w stosunku do krajowych, jak i zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

W propozycjach nowelizacji obowiązujących przepisów przewiduje się także sporo zmian w zakresie sprawowania nadzoru przez KNF nad instytucjami rynku finansowego, w tym poprzez narzędzia dotyczące digitalizacji i elektronizacji doręczeń, które ułatwić i usprawnić mają wzajemną współpracę pomiędzy KNF, a podmiotami nadzorowanymi.

- Rozwiązania te niewątpliwie wpisują się w obecne trendy ze względu na swoje niekwestionowane zalety, w tym zwłaszcza przyspieszenie wymiany informacji, poprawę jakości analiz dokumentów i danych, czy wreszcie obniżenie kosztów obsługi administracyjnej i archiwizacji dokumentacji papierowej. Komunikacja elektroniczna pomiędzy nadzorcą rynku, a podmiotami nadzorowanymi jest korzystna dla wszystkich stron i stanowi potwierdzenie w tym względzie wysokiego standardu europejskiego - ocenia Marcin Czugan.

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych, zaś uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia br. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów przewidziane jest na I kwartał 2022 r.
 

Oceń artykuł:

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2021-08-09 (Ostatnia zmiana: 2021-08-09)

Dodaj swój komentarz do tego wpisu

Imię i nazwisko (*):
Adres e-mail (*):
Email nie będzie wyświetlany na stronie
Treść komentarza (*):
Przepisz kod (*): Captcha
Powrót

Komentarze

Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm

Zasięg działania: Europa
Windykacja Terenowa , listowna , telefoniczna , Monitoring Płatności , Usługi Detektywistyczne , Wywiad Gospodarczy , Działamy w całej Polsce oraz Unii Europejskiej

Zasięg działania: Europa