Banners - CPS commssion model nr 1 Image Banner 750 x 100

Komunikaty prasowe firm windykacyjnych


Poniżej znajduje się przegląd komunikatów prasowych firm windykacyjnych, otrzymanych od ich działów prasowych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy windykacyjne oraz agencje PR do współpracy. Gwarantowane umieszczenie artykułu w tej sekcji lub w formie artykułu sponsorowanego jest odpłatne. W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie publikacji nadsyłanych materiałów prosimy o kontakt.


2017-10-04 
Fuzja Intrum Justitia i Lindorff. Krzysztof Krauze stanie na czele połączonych firm w Polsce
W czerwcu br. połączenie szwedzkiej grupy Intrum Justitia oraz norweskiego podmiotu Lindorff stało się faktem. Giganci rynku zarządzania wierzytelnościami zapowiadają, że fuzja zapewni im pozycję lidera oraz największej światowej firmy świadczącej usługi windykacyjne.
 
 
2017-10-04 
KPF: Zasady Dobrych Praktyk nadążają za zmianami rynku
W wyniku dynamicznego rozwoju rynku i zmienności zachodzących na nim zjawisk, rosną wymagania interesariuszy instytucji finansowych wobec prowadzenia przez nie działalności w sposób odpowiedzialny. To jeden z głównych motywów, jakimi Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych kierowała się w pracach nad znaczącą nowelizacją Księgi drugiej Zasad Dobrych Praktyk KPF, dotyczącej sprzedaży produktów kredytowych. Księga ta od 1 września 2017 roku obowiązuje wszystkich Członków KPF, którzy oferują takie produkty lub pośredniczą w ich sprzedaży.
 
 
2017-07-27 
Dzięki połączeniu Lindorff i Intrum Justitia utworzono największą europejską firmę zarządzającą wierzytelnościami
W dniu 27 czerwca 2017 r. zakończył się proces połączenia Intrum Justitia oraz Lindorff. Wszystkie oddziały Lock TopCo AS (spółki założycielskiej i właścicielskiej Grupy Lindorff) w całości należą do Intrum Justita AB. Dyrektorem generalnym oraz prezesem połączonych spółek zostanie Mikael Ericson, jak zapowiadaliśmy 9 czerwca 2017 r.
 
 
2017-04-05 
Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej GetBack o 104,5 proc. r/r
Przychody netto Grupy Kapitałowej GetBack w 2016 roku wyniosły 422,7 mln złotych, co oznacza wzrost o 104,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto Grupy wzrósł r/r o 66,5% i wyniósł 200,3 mln zł.
 
 
2017-02-02 
Dłużnicy coraz częściej szukają wsparcia – rekordowy rok 2016
Biuro Pomocy i Wsparcia Dłużnika, funkcjonujące dotąd jako Biuro Rzecznika Praw Dłużnika, w błyskawicznym tempie zdobyło zaufanie osób szukających profesjonalnej porady dotyczącej zadłużenia. Druga połowa 2016 roku była pod tym względem przełomowa - odnotowano rekordową liczbę połączeń telefonicznych oraz listów i e-maili. Łącznie od początku działalności Biura konsultanci udzielili prawie 23 tysiące nieodpłatnych porad.
 
 
2017-01-13 
Jakie faktury przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają do faktoringu?
Najczęściej finansowane przez faktoring faktury, to nie te z maksymalnie 30-dniowym terminem zapłaty, choć jest ich najwięcej na rynku. Nie są to też te najbardziej uciążliwe, z terminem zapłaty wyznaczonym na ponad 90 dni. Największy udział faktorowanych zobowiązań jest z przedziału 61-90 dni zapłaty...
 
 
2016-07-20 
BEST ze wzrostem spłat z wierzytelności
W I półroczu br. fundusze zarządzane przez BEST zainwestowały niemal 85 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. To o odpowiednio 31% i 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.
 
 
2016-07-20 
Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego, a perspektywy rynku wierzytelności
Zmiany regulacyjne w sektorze bankowym są już widoczne na rynku wierzytelności. Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wprowadzenie podatku od aktywów skłaniają banki do wzmożonej sprzedaży portfeli wierzytelności wyspecjalizowanym podmiotom. Rosnąca wartość niespłacanych zobowiązań i liczba dłużników wpływają na wzrost rynku windykowanych wierzytelności.
 
 
2016-05-31 
Stabilne wyniki FAST FINANCE w I kwartale 2016 roku
FAST FINANCE - spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych - zakończyła I kwartał 2016 roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 6,8 mln zł oraz wynikiem netto w wysokości 2,1 mln zł. Poziom zadłużenia finansowego (wskaźnik długu netto do kapitału własnego) utrzymuje się na bezpiecznym poziomie ­- 0,70...
 
 
2016-03-24 
Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów warto zacząć od sprawdzenia kontrahenta
Dłużnikiem często bywa także stały klient. Przekonało się o tym aż 68% firm, które sprawdziły w ostatnim czasie swoich kontrahentów w Krajowym Rejestrze Długów. Tak liczna grupa natrafiła wśród współpracujących ze sobą przedsiębiorstw na takie, które nie płacą innym. Celem uruchomionej właśnie 12. edycji społecznej kampanii Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów jest uświadomienie przedsiębiorcom na jakie ryzyko narażają się, nie sprawdzając własnych kontrahentów.
 
 
Strona 1 z 17    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Windykacja. Obsługa prawna. Usługi detektywistyczne. Obrót wierzytelnościami.

Zasięg działania: Europa